Copyright HMN Naturgas I/S, 2006-2013
Ansvarsfraskrivelse

HMN GasNet P/S tilstræber, at oplysningerne om timeforbrugsdata på miw.gasnet.dk er korrekte og ajourførte. HMN GasNet P/S påtager sig imidlertid intet som helst ansvar for eventuelle fejl eller mangler i timeforbrugsdata på miw.gasnet.dk eller for anvendelsen af disse.

Det vil altid være den fremsendte faktura eller de fremsendte valide timeforbrugsdata til gasleverandøren eller Energinet DK, der indeholder det korrekte afregningsvalide forbrug.