Copyright HMN Naturgas I/S, 2006-2013
Vejledning

MåledataInterface via Web (MIW)
MIW gør det muligt for gasforbrugere at se timeforbrugsdata fra timeaflæste målersteder i Evida Nords distributionsområder på Internettet.

Hvad kan du i MIW
Du får adgang til timeforbrugsdata for dine timeaflæste gasmålere via deres EAN-nummer eller forbrugsstedsnr. Du kan se timeforbrugsdata for en enkelt gasmåler eller summen af flere valgte. Timeforbrugsdata kan præsenteres i en graf eller en tabel, hvorfra det er mulig at downloade til en CSV-fil på din lokale pc.

Hvordan bruger du MIW
Når du er logget ind i MIW så tryk på menupunktet "Timedata", her har du mulighed for at vælge det EAN nummer du vil have vist eller flere EAN numre, du vil have summeret, desuden er det muligt at få vist et forbrugssteds summerede forbrug pr. time.

Timeforbrugsdata kan blive vist som Nm³ eller i kWh, og det er muligt at trække data ud i op til et år ad gangen.

Skulle du have problemer eller hvis du observerer fejl i systemet, er du meget velkommen til at kontakte måledata.

Forudsætninger ved anvendelsen af MIW

  • Kun timeforbrugsdata fra aktuelle timeaflæste målersteder(måler eller aftagenummer) kan vises, dvs. at hvis en forbruger har haft en timeaflæst måler, der ikke længere er timeaflæst, er målerens timeforbrugsdata ikke tilgængelige i MIW.  
  • Der overføres uvalide timeforbrugsdata hver dag kl. 11:30. De valide timeforbrugsdata overføres til MIW en gang om måneden, ca. 7. bankdag efter månedsskifte.
  • Nm³ (normalkubikmeter ved 1013,25mbar og 0°C) med et energiindhold på 39,6MJ nedre brændværdi, dvs. Nm³ fra måleren som er korrigeret med aktuelle brændværdi.
  • kWh ved øvre brændværdi, omregnes til Nm³ ved 39,6MJ nedre brændværdi, ved at dividere med 12,157 (Nm³=kWh/12,157).
  • Der kan maksimalt vises timeforbrugsdata for et år ad gangen.
  • En gasmåned f.eks.(okt. 2005) 1-10-2005 06:00 til 1-11-2005 06:00, angives i "kriterier for visning af timedata" til 1-10-2005 til 31-10-2005.
  • Tidsstemplingen for en timemåling er på "forkant" dvs. at et timeforbrug med tidsstemplingen kl. 06:00 er forbruget mellem kl. 06:00 og 07:00.
  • Tidsstemplingen er lokal tid, dvs. at den følger armbåndsuret. Ved skift fra vintertid til sommertid vil timemålingen kl.02:00 mangle og der vil kun være 23 timemålinger det pågældende gasdøgn.Ved skift fra sommertid til vintertid vil timemålingen kl.02:00 forekomme 2 gange, anden gang med tidsstemplingen 02:01 og der vil være 25 timemålinger det pågældende gasdøgn.