Copyright HMN Naturgas I/S, 2006-2013
Velkommen

Autoriserede brugere af MIW (Måledatainterface via Web) kan her se timeforbrugsdata for de målersteder, forbrugssteder, som de har rettigheder til. Via formular udvælges et eller flere målersteder, perioden angives og den ønskede fremvisningsform vælges.

MIW opdateres dagligt kl. 11:30, således at du kan se dit gasforbrug for det forgangne gasdøgn. De afregningsvalide timeforbrugsdata overføres til MIW en gang om måneden, ca. 7. arbejdsdag efter månedsskifte.

Timedata